Machine Graphics & Vision


Wydawca SGGW. Faculty of Applied Informatics and Mathematics
ISSN 1230-0535
Lista MNiSW/MEiN B (od 2005)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2005)
9 (od 2010)
7 (od 2011)
5 (od 2013)
8 (od 2015)
20 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 8
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Borkowski, A.; Grabska, E.; Ozimek, A.; Ozimek, P.; Papiernik, K.
Supporting conceptual design in architecture by linguistic model
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machine Graphics & Vision
Data wydania: 2007
ISSN: 1230-0535
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/