Slavistická Folkloristika : informačni bulletin


Wydawca Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV
Uwagi Instytucja sprawcza: Mezinárodní komise slovanského folklóru při Mezinárodním komitétu slavistů
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa
Folklor i współczesność
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Slavistická Folkloristika : informačni bulletin
Data wydania: 1990
ISSN: 0037-6787
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/