Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle


Wydawca Podkarpacka Szkoła Wyższa (PSW)
ISSN 2081-2043
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Grzyb, Andrzej
Zagadnienia techniczne i eksploatacyjne w transporcie szynowym związane z wykolejeniami - Technical and exploitational issues in the rail transport regarding derailments
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
Data wydania: 2009
ISSN: 2081-2043
Tułecki, Adam; Michniej, Maciej
Techniczno-ekonomiczne aspekty interoperacyjności pojazdów trakcyjnych = Technical-economics aspects of traction units and locomotives interoperability
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
Data wydania: 2009
ISSN: 2081-2043
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/