Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle


Wydawca Podkarpacka Szkoła Wyższa (PSW)
ISSN 2081-2043
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Grzyb, Andrzej
Zagadnienia techniczne i eksploatacyjne w transporcie szynowym związane z wykolejeniami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
Data wydania: 2009
ISSN: 2081-2043
Tułecki, Adam; Michniej, Maciej
Techniczno-ekonomiczne aspekty interoperacyjności pojazdów trakcyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe / Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle
Data wydania: 2009
ISSN: 2081-2043
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/