Moldavian Journal of the Physical Sciences


Wydawca Academy of Sciences of the Republic of Moldova

Physical Society of Moldova

State University of Moldova
ISSN 1810-648X
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Weszka, J.; Cisowski, J.
Electronic processes in polyazomethine thin films
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Moldavian Journal of the Physical Sciences
Data wydania: 2009
ISSN: 1810-648X
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/