Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences


Wariant tytułu Zeitschrift für Naturforschung A
Wydawca De Gruyter
ISSN 0932-0784
e-ISSN 1865-7109
Impact Factor dla czasopisma 1.363 (od 2012)
0.908 (od 2013)
0.789 (od 2014)
0.886 (od 2015)
1.432 (od 2016)
1.414 (od 2017)
1.079 (od 2018)
1.355 (od 2019)
1.426 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Gondek, E.; Kityk, I. V.; Danel, A.
Photovoltaic Effect in Single Layer 1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline and1H-Pyrazolo[3,4-b]quioxaline
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 2009
ISSN: 0932-0784
Chrzanowska, Agnieszka; Jochym, Pawel T.
Microscopic stress tensor of nematic liquid crystal binary mixtures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1996
ISSN: 1865-7109
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.; Sokalski, K.
On the microscopic stress tensor for anisotropic molecules in homogeneous systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1994
ISSN: 1865-7109
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.; Sokalski, K.
Static and hydrodynamic properties of nematic liquid crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1992
ISSN: 1865-7109
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.
Spontaneously twisted nonchiral nematic liquid crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1990
ISSN: 0932-0784
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/