Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences


Wariant tytułu Zeitschrift für Naturforschung A
Wydawca De Gruyter
ISSN 0932-0784
e-ISSN 1865-7109
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Gondek, E.; Kityk, I. V.; Danel, A.
Photovoltaic effect in single layer 1H-Pyrazolo[3,4-b]quinoline and1H-Pyrazolo[3,4-b]quioxaline/Poly(3-Decylthiophene) polymer cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 2009
ISSN: 0932-0784
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, Agnieszka; Jochym, Pawel T.
Microscopic stress tensor of nematic liquid crystal binary mixtures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1996
ISSN: 1865-7109
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.; Sokalski, K.
On the microscopic stress tensor for anisotropic molecules in homogeneous systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1994
ISSN: 1865-7109
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.; Sokalski, K.
Static and hydrodynamic properties of nematic liquid crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1992
ISSN: 1865-7109
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chrzanowska, A.
Spontaneously twisted nonchiral nematic liquid crystals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeitschrift für Naturforschung. A, A Journal of Physical Sciences
Data wydania: 1990
ISSN: 0932-0784
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/