Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum


Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0860-7435
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
B (od 2015)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
4 (od 2015)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Górska, Agnieszka
Od Biblioteki Towarzystwa Tatrzańskiego do Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie – 135 lat historii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Data wydania: 2009
ISSN: 0860-7435
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/