Kompozyty = Composites


Wariant tytułu Kompozyty
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
ISSN 1641-8611
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Chwał, Małgorzata
Modelowanie drgań w nanorurkach węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kompozyty = Composites
Data wydania: 2010
ISSN: 1641-8611
Olszak, Dariusz; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Proszki kompozytowe metaliczno-ceramiczne na osnowie faz Cu-Al umocnione Al2O3 wytworzone metodą reaktywnego mielenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kompozyty = Composites
Data wydania: 2010
ISSN: 1641-8611
Muc, Aleksander; Chwał, Małgorzata
Modele mechaniczne kompozytów z udziałem nanorurek węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kompozyty = Composites
Data wydania: 2004
ISSN: 1641-8611
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/