Kompozyty = Composites


Wariant tytułu Kompozyty
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
ISSN 1641-8611
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Chwał, Małgorzata
Modelowanie drgań w nanorurkach węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kompozyty = Composites
Data wydania: 2010
ISSN: 1641-8611
Oleszak, Dariusz; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Proszki kompozytowe metaliczno-ceramiczne na osnowie faz Cu-Al umocnione Al2O3 wytworzone metodą reaktywnego mielenia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kompozyty = Composites
Data wydania: 2010
ISSN: 1641-8611
Muc, Aleksander; Chwał, Małgorzata
Modele mechaniczne kompozytów z udziałem nanorurek węglowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kompozyty = Composites
Data wydania: 2004
ISSN: 1641-8611
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/