Health


Wydawca Scientific Research Publishing
ISSN 1949-4998
e-ISSN 1949-5005
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kowalski, Zygmunt; Kozak, Adam; Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Protection of groundwater from migration of infiltrates from a chromic waste storage site and methods of treating these infiltrates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Health
Data wydania: 2010
ISSN: 1949-5005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/