Engineering Economics


Wydawca Kaunas University of Technology
ISSN 1392-2785
Uwagi Instytucja sprawcza: Kauno Technologijos Universitetas (Litwa)
Impact Factor dla czasopisma 0.972 (od 2012)
0.771 (od 2013)
0.871 (od 2014)
0.806 (od 2015)
0.726 (od 2016)
0.709 (od 2017)
0.73 (od 2018)
1 (od 2019)
1.292 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 35 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analysis of the impact of the level of partnering relations on the selected indexes of success of Polish construction enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Economics
Data wydania: 2010
ISSN: 1392-2785
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/