Engineering Economics


Wydawca Kaunas University of Technology
ISSN 1392-2785
Uwagi Instytucja sprawcza: Kauno Technologijos Universitetas (Litwa)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analysis of the impact of the level of partnering relations on the selected indexes of success of Polish construction enterprises
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Engineering Economics
Data wydania: 2010
ISSN: 1392-2785
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/