Theoretical and Applied Climatology


Wydawca Springer
ISSN 0177-798X
e-ISSN 1434-4483
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2016)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1902 Earth and Planetary Sciences: Atmospheric Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Twardosz, Robert; Cebulska, Marta
Temporal variability of the highest and the lowest monthly precipitation totals in the Polish Carpathian Mountains (1881-2018)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology
Data wydania: 2020
ISSN: 1434-4483
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.179
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kholiavchuk, Dariia; Cebulska, Marta
The highest monthly precipitation in the area of the Ukrainian and the Polish Carpathian Mountains in the period from 1984 to 2013
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology
Data wydania: 2019
ISSN: 1434-4483
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.882
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Twardosz, Robert; Cebulska, Marta; Walanus, Adam
Anomalously heavy monthly and seasonal precipitation in the Polish Carpathian Mountains and their foreland during the years 1881-2010
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology
Data wydania: 2016
ISSN: 1434-4483
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.64
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Walanus, Adam; Cebulska, Marta; Twardosz, Robert
A model for estimating rains' area, using the dependence of the time correlation of sites' monthly precipitation totals on the distance between sites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Theoretical and Applied Climatology
Data wydania: 2016
ISSN: 1434-4483
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.64
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/