Inspiracje


Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Rączka, Jan W.
Zanik rodzimych kultur
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Inspiracje
Data wydania: 1994
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/