Národopisné Informácie


Wydawca Národopisný ústav SAV

Slovenské Národné Múzeum

Slovenská Národopisná Spoločnost̕ pri SAV
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa
Krakowskie badania etnografii miasta
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Národopisné Informácie
Data wydania: 1990
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/