Informator Medyczny : aparatura, sprzęt, materiały


Wariant tytułu Informator Medyczny
Wydawca Przedsiębiorstwo Prywatne "AND..."
ISSN 1232-535X
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Walkowski, Andrzej; Winskowski, Piotr
Współczesne projektowanie zespołów rentgenodiagnostyki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Informator Medyczny : aparatura, sprzęt, materiały
Data wydania: 1995
ISSN: 1232-535X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/