Krak


Wydawca [S.n.]
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Böhm, Aleksander
Powrót do miasta czyli jak z jajecznicy zrobić jajko
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krak
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/