Journal of Lie Theory


Wydawca Heldermann Verlag
ISSN 0949-5932
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mykytyuk, Ihor V.
Structure of the coadjoint orbits of Lie algebras
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Lie Theory
Data wydania: 2012
ISSN: 0949-5932
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.455
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/