Journal of Lie Theory


Wydawca Heldermann Verlag
ISSN 0949-5932
Impact Factor dla czasopisma 0.455 (od 2012)
0.456 (od 2013)
0.396 (od 2014)
0.44 (od 2015)
0.471 (od 2016)
0.529 (od 2017)
0.514 (od 2018)
0.36 (od 2019)
0.606 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2602 Mathematics: Algebra and Number Theory
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mykytyuk, Ihor V.
Structure of the coadjoint orbits of Lie algebras
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Lie Theory
Data wydania: 2012
ISSN: 0949-5932
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.455
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/