The Polish Review


Wydawca University of Illinois Press
ISSN 0032-2970
e-ISSN 2330-0841
Uwagi Instytucja sprawcza: Polish Institute of Arts & Sciences of America
Lista MNiSW/MEiN C (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Mizia, Małgorzata
Architecture as an art of understanding
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Polish Review
Data wydania: 2014
ISSN: 0032-2970
Lista MNiSW/MEiN: C
Punktacja czasopisma: 10
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/