Archiwum Górnictwa


Wydawca Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN)
ISSN 0004-0754
Uwagi Instytucja sprawcza: Polska Akademia Nauk. Komitet Górnictwa
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Anielak, Anna; Piecuch, Tadeusz
Analityczno-empiryczne kryterium filtracji ciśnieniowej i odśrodkowej zawiesiny poflotacyjnych odpadów rud cynku i ołowiu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Górnictwa
Data wydania: 1984
ISSN: 0004-0754
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/