Geologia


Wydawca Wydawnictwa AGH
ISSN 0138-0974
Uwagi Instytucja sprawcza: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Gołębiowski, Tomisław; Sala, Dariusz; Ratajczak, Tadeusz
Kompleksowe badania geofizyczne i geologiczne w celu rozpoznania nagromadzenia osadów ochrowych w rejonie miejscowości Zabratówka koło Rzeszowa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geologia
Data wydania: 2011
ISSN: 01384-0974
Marcak, Henryk; Gołębiowski, Tomisław; Tomecka-Suchoń, Sylwia
Analiza możliwości wykorzystania georadarowych fal refrakcyjnych do lokalizacji zmian w budowie wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geologia
Data wydania: 2005
ISSN: 01384-0974
Gołębiowski, Tomisław; Karczewski, Jerzy
Modelowanie numeryczne georadarowego pola falowego przy użyciu metody pseudospektralnej (PSFD)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Geologia
Data wydania: 2003
ISSN: 2299-8004
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/