Gospodarka Przestrzenna : seria monografii naukowych Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 7

Wójtowicz-Wróbel, Agnieszka
Rozwój zrównoważony małych miast – wykorzystanie szans płynących z zastanych wartości, przykłady dobrej praktyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Langer, Piotr
Wybrane zagadnienia prawne planowania przestrzennego na obszarach eksploatacji górniczej – wnioski dla gospodarowania przestrzenią oraz ochrony pogórniczego dziedzictwa kulturowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Nowacka-Rejzner, Urszula
Możliwości i ograniczenia proekologicznego kształtowania zielono-wodnej struktury Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Hrehorowicz-Gaber, Hanna
Ochrona i kształtowanie fizjonomii układów osadniczych w strefie oddziaływania ruchu turystycznego jako element równoważenia rozwoju obszarów górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Ogrodnik, Daniel
Centra zintegrowanego transportu a rewitalizacja przestrzeni śródmiejskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Bajwoluk, Tomasz
Konflikty strukturalne w tkance miejskiej i podmiejskiej Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
Korbel, Wojciech
Prawo i jego interpretacja – kluczowy problem współczesnego procesu planowania inwestycji budowlanej w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/