Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal : CPPJ


Wariant tytułu Czasopismo Psychologiczne
Wydawca Stowarzyszenie Psychologia i Architektura (SPA)
ISSN 1425-6460
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
11 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona
Współczesna kultura masowa jako źrodło zagrożeń społecznych i degradacji jednostek w świetle teorii Theodora W. Adorno
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Czasopismo Psychologiczne = Psychological Journal : CPPJ
Data wydania: 2014
ISSN: 1425-6460
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/