Environmental Monitoring and Assessment


Wydawca Springer
ISSN 0167-6369
e-ISSN 1573-2959
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 2300 Environmental Science: General Environmental Science
2308 Environmental Science: Management, Monitoring, Policy and Law
2310 Environmental Science: Pollution
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Lejwoda, Paweł; Świnder, Henryk; Thomas, Maciej
Evaluation of the stability of heavy metal-containing sediments obtained in the wastewater treatment processes with the use of various precipitating agents
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Monitoring and Assessment
Data wydania: 2023
ISSN: 1573-2959
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3
Gospodarek, J.; Petryszak, P.; Kołoczek, H.; Rusin, M.
The effect of soil pollution with petroleum-derived substances on Porcellio scaber Latr. (Crustacea, Isopoda)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Monitoring and Assessment
Data wydania: 2019
ISSN: 1573-2959
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.903
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jagoda, Agnieszka; Żukowski, Witold; Dąbrowska, Barbara
Investigations of the presence of caffeine in the Rudawa River, Kraków, Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Monitoring and Assessment
Data wydania: 2015
ISSN: 0167-6369
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.633
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/