Gazeta Malarzy i Poetów


Wydawca GM BWA A (Poznań)
ISSN 1231-7020
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
O nagrodzonym projekcie zagospodarowania Placu Bohaterów Getta w Krakowie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Gazeta Malarzy i Poetów
Data wydania: 2004
ISSN: 1231-7020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/