Rocky Mountain Journal of Mathematics


Wydawca Rocky Mountain Mathematics Consortium
ISSN 0035-7596
Impact Factor dla czasopisma 0.389 (od 2012)
0.491 (od 2013)
0.399 (od 2014)
0.367 (od 2015)
0.25 (od 2016)
0.33 (od 2017)
0.481 (od 2018)
0.464 (od 2019)
0.568 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy


Publikacje w tym tytule: 1

Piękosz, Artur
O-minimal homotopy and generalized (co)homology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocky Mountain Journal of Mathematics
Data wydania: 2013
ISSN: 0035-7596
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.491
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/