Rocky Mountain Journal of Mathematics


Wydawca Rocky Mountain Mathematics Consortium
ISSN 0035-7596
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy


Publikacje w tym tytule: 1

Piękosz, Artur
O-minimal homotopy and generalized (co)homology
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rocky Mountain Journal of Mathematics
Data wydania: 2013
ISSN: 0035-7596
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.491
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/