Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0867-7778
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej


Publikacje w tym tytule: 2

Michałowski, Stanisław; Gil, Stanisław
Stan dynamiczny procesu frezowania z uwzględnieniem podatności uchwytu obróbkowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2000
Polański, Zbigniew; Radwański, Marek
Dzielone narzędzia do ultradźwiękowej obróbki plastycznej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1991
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/