Smart Materials and Structures


Wydawca IOP Publishing
ISSN 0964-1726
e-ISSN 1361-665X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kubík, Michal; Gołdasz, Janusz; Macháček, Ondřej; Strecker, Zbyněk; Sapiński, Bogdan
Magnetorheological fluids subjected to non-uniform magnetic fields: experimental characterization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Smart Materials and Structures
Data wydania: 2023
ISSN: 1361-665X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.1
Tan, Aditya Suryadi; Rabel, Fabian; Sattel, Thomas; Sill, Yannick Lee; Goldasz, Janusz
Design and performance investigation of a novel 3DOF compact MR damper
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Smart Materials and Structures
Data wydania: 2022
ISSN: 1361-665X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.1
Kubík, M.; Šebesta, K.; Strecker, Z.; Jeniš, F.; Goldasz, J.; Mazůrek, I.
Hydrodynamic response time of magnetorheological fluid in valve mode: model and experimental verification
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Smart Materials and Structures
Data wydania: 2021
ISSN: 1361-665X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.131
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sapiński, Bogdan; Gołdasz, Janusz
Development and performance evaluation of an MR squeeze-mode damper
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Smart Materials and Structures
Data wydania: 2015
ISSN: 0964-1726
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.769
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/