SAE Technical Papers


Wariant tytułu SAE Technical Paper
Wydawca Society of Automotive Engineers (SAE)
ISSN 0148-7191
e-ISSN 2688-3627
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2209 Engineering: Industrial and Manufacturing Engineering
2203 Engineering: Automotive Engineering
2213 Engineering: Safety, Risk, Reliability and Quality
2310 Environmental Science: Pollution
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 20

Brzeżański, Marek; Noga, Marcin; Szałek, Andrzej
Operation of the fuel cell electric vehicle in moderate and low-temperature ambient conditions
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2022
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Noga, Marcin
Research on the possibility of using a hybrid electric vehicle powertrain in V2X applications
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2022
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Improvements of working parameters in an opposed piston CI two-stroke engine by modelling research
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2020
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Dzida, Jakub; Bielaczyc, Piotr; Brzeżański, Marek
The variation of functional characteristics of a Euro VI selective catalytic reduction reactor after ageing
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2020
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Brzeżański, Marek; Mareczek, Michał; Papuga, Tadeusz; Marek, Wojciech
The use of gaseous fuels with variable chemical composition in the internal combustion engine
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2020
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Brzeżański, Marek; Sciążko, Marek; Iluk, Tomasz
The use of metallurgical waste gases as fuel for internal combustion engines
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2020
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cisek, Jerzy; Lesniak, Szymon; Mokretskyy, Vitaliy; Przybylski, Włodzimierz
The influence of reduxco catalyst in the diesel fuel on energy parameters, exhaust gas composition and rate of heat release of a diesel engine
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2020
ISSN: 2688-3627
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zębala, Jakub; Wach, Wojciech; Ciępka, Piotr; Janczur, Robert
Determination of critical speed, slip angle and longitudinal wheel slip based on yaw marks left by a wheel with zero tire pressure
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2016
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Towards on-line prediction of the in-cylinder pressure in Diesel engines from engine vibration using artificial neural networks
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2013
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Lombardi, Simone; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Independent Component Analysis of combustion images in optically accessible gasoline and Diesel engines
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2013
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lombardi, Simone; Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Dynamic analysis of emission spectra in HCCI combustion
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2013
ISSN: 0148-7191
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Reconstruction of in-cylinder pressure in a Diesel engine from vibration signal using a RBF neural network model
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2011
ISSN: 0148-7191
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Pneumatic fuel injection in a coupled two-stroke engine
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2008
Mitianiec, Władysław
Influence of controlling parameters on exhaust emission and work parameters in RMIS two-stroke gasoline engine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2004
ISSN: 0148-7191
Mitianiec, Władysław
Reduction of exhaust gas emission in a SI two stroke engine with direct fuel mixture injection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2003
ISSN: 0148-7191
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Formation of fuel mixture in a SI two stroke engine with direct pneumatic injection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2003
ISSN: 0148-7191
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Direct injection of fuel mixture in a spark ignition two-stroke engin
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2002
ISSN: 0148-7191
Mitianiec, Władysław
Analysis of loop scavenging process in a small power SI two-stroke engine
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2002
ISSN: 0148-7191
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Reduction of exhaust gas emission in a two-stroke engine with pneumatic fuel injection
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2002
ISSN: 0148-7191
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mitianiec, Władysław
Influence of location of catalytic converter on two-stroke engine performance
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SAE Technical Papers
Data wydania: 2001
ISSN: 0148-7191
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/