Amino Acids


Wydawca Springer
ISSN 0939-4451
e-ISSN 1438-2199
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2016)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Mazurkiewicz, Józef; Kołoczek, Henryk; Tomasik, Piotr
Effect of the external electric field on selected tripeptides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Amino Acids
Data wydania: 2015
ISSN: 1438-2199
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 3.196
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/