Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych


Wariant tytułu Quantitative Methods in Economics
Wydawca WULS Press
ISSN 2082-792X
e-ISSN 2543-8565
Uwagi Instytucja sprawcza: Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Faculty of Applied Informatics and Mathematics. Department of Econometrics and Statistics
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 8 (od 2013)
9 (od 2015)
20 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 5

Shevchuk, Viktor
Time-varying exchange rate pass-through in Eastern Europe
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Data wydania: 2022
ISSN: 2543-8565
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 20
Shevchuk, Victor; Kopych, Roman
German fiscal austerity effects on investments and exports in the Central and Eastern European countries
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Data wydania: 2017
ISSN: 2082-792X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Shevchuk, Viktor
Determinants of the demand for international reserves in Ukraine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Data wydania: 2015
ISSN: 2082-792X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Żyra, Joanna
The influence of public and private higher education 3 in Poland on the economic growth of the country
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Data wydania: 2015
ISSN: 2082-792X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
Shevchuk, Viktor
Sectoral money supply effects in Ukraine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Quantitative Methods in Economics = Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych
Data wydania: 2014
ISSN: 2082-792X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 8
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/