Screencity Journal


Wydawca Screencity Lab
ISSN 2281-1516
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Tarajko-Kowalska, Justina
Black colour in architecture and built environment
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Screencity Journal
Data wydania: 2013
ISSN: 2281-1516
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/