Casus


Wydawca Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (Kraków)
ISSN 1427-2385
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
6 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 6
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Petrus, Krzysztof
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany, aktualizacje i nowe definicje
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Casus
Data wydania: 2018
ISSN: 1427-2385
Petrus, Krzysztof
Infrastruktura komunikacyjna w postępowaniach ustalających warunki zabudowy na terenach nieobjętych planami miejscowymi (komentarz architekta)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Casus
Data wydania: 2016
ISSN: 1427-2385
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Petrus, Krzysztof
Projekt ustawy – Kodeks Budowlany – komentarz architekta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Casus
Data wydania: 2015
ISSN: 1427-2385
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/