Journal of Architectural Conservation : the international journal for historic buildings, monuments and places


Wariant tytułu Journal of Architectural Conservation
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1355-6207
e-ISSN 2326-6384
Lista MNiSW C (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
20 (od 2015)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kwiatkowska-Baster, Bogusława; Baster, Przemysław
The church complex in Radruż
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Architectural Conservation : the international journal for historic buildings, monuments and places
Data wydania: 2015
ISSN: 1355-6207
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/