Frattura ed Integrità Strutturale = Fracture and Structural Integrity


Wariant tytułu Frattura ed Integrità Strutturale
Wydawca Gruppo Italiano Frattura
ISSN 1971-8993
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
0 (od 2015)
4 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Nowak, Krzysztof
Paths of interactive cracks in creep conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Frattura ed Integrità Strutturale = Fracture and Structural Integrity
Data wydania: 2015
ISSN: 1971-8993
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/