Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology. Studies and Research© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/