Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology. Studies and Research


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej
ISSN 0370-0798
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
0 (od 2015)
5 (od 2017)
0 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5


Publikacje w tym tytule: 1

Ostręga, Anna; Uberman, Ryszard; Stożek, Łukasz; Muzykiewicz, Błażej
Koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania kopalni wapienia "Kujawy"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology. Studies and Research
Data wydania: 2011
ISSN: 0370-0798
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/