Chemistry and Chemical Technology


Wariant tytułu Chemistry & Chemical Technology
Wydawca Lviv Polytechnic National University
ISSN 1996-4196
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Developing the evaluation criteria for the municipal solid waste systems – Krakow case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry and Chemical Technology
Data wydania: 2010
ISSN: 1996-4196
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/