Chemistry and Chemical Technology


Wariant tytułu Chemistry & Chemical Technology
Wydawca Lviv Polytechnic National University
ISSN 1996-4196
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Kurzydym, Izabela; Czekaj, Izabela
Theoretical studies of deNOx SCR over Cu-, Fe- and Mn-FAU catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry and Chemical Technology
Data wydania: 2021
ISSN: 1996-4196
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Developing the evaluation criteria for the municipal solid waste systems – Krakow case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry and Chemical Technology
Data wydania: 2010
ISSN: 1996-4196
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/