Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego


Wydawca Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego
ISSN 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
0 (od 2015)
2 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 2
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Przecherski, Piotr
Rozwój i zastosowanie zdalnie sterowanej platformy pomiarowej do badań na zbiornikach wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Ciepliński, Jerzy; Gałko, Grzegorz
Przegląd rozwiązań wybranych instalacji do termicznego przekształcania odpadów zielonych i biomasy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Opaliński, Paweł
Zastosowanie metody HET do oceny podatności gruntu na przebicie hydrauliczne
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Boroń, Dominika; Stryjewski, Wojciech S.
Badania teoretyczne ograniczeń hydrodynamicznych hybrydowego bioreaktora fluidyzacyjnego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Zięba, Jakub
Porównanie parametrów mechanicznych gruntu nasypu kolejowego linii CMK uzyskanych różnymi metodami
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Olczak, Piotr
Efektywność pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Podraza, Zuzanna
Wpływ pH, temperatury i materii organicznej na emisję siarkowodoru ze ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2015
ISSN: 1732-0925
Lista MNiSW/MEiN: nie
Joanna Bąk; Wojciech Balcerzak
Proekologiczne wykorzystanie i zagospodarowanie osadów ściekowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Data wydania: 2006
ISSN: 1732-0925
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/