Proceedings of the Combustion Institute


Wydawca Elsevier
ISSN 1540-7489
Impact Factor dla czasopisma 2.374 (od 2012)
3.828 (od 2013)
2.262 (od 2014)
4.12 (od 2015)
3.214 (od 2016)
5.336 (od 2017)
3.299 (od 2018)
5.627 (od 2019)
3.757 (od 2020)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2015)
40 (od 2016)
200 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Bizon, Katarzyna; Lombardi, Simone; Continillo, Gaetano; Mancaruso, Ezio; Vaglieco, Bianca Maria
Analysis of Diesel engine combustion using imaging and independent component analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Combustion Institute
Data wydania: 2013
ISSN: 1540-7489
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.828
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, K.; Continillo, G.; Leistner, K. C.; Mancaruso, E.; Vaglieco, B. M.
POD-based analysis of cycle-to-cycle variations in an optically accessible diesel engine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Proceedings of the Combustion Institute
Data wydania: 2009
ISSN: 1540-7489
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/