Chemical Product and Process Modeling


Wydawca De Gruyter
ISSN 2194-6159
e-ISSN 1934-2659
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Formulation and spectral reduction of the dynamical model of a circulating fluidized bed combustor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Product and Process Modeling
Data wydania: 2009
ISSN: 2194-6159
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/