International Journal of Thermodynamics


Wydawca International Centre for Applied Thermodynamics
ISSN 1301-9724
e-ISSN 2146-1511
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Klasyfikacja ASJC 2200 Engineering: General Engineering
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 2

Niezgoda-Żelasko, Beata
Analysis of entropy generation rate during non-adiabatic ice slurry flow in pipes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Thermodynamics
Data wydania: 2020
ISSN: 2146-1511
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Lombardi, S.; Bizon, K.; Marra, F. S.; Continillo, G.
Optimization of design parameters of a stirling generator for use with a fluidized bed combustor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Thermodynamics
Data wydania: 2013
ISSN: 1301-9724
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/