Oxidation of Metals


Wydawca Springer
ISSN 0030-770X
e-ISSN 1573-4889
Impact Factor dla czasopisma 1.324 (od 2012)
1.366 (od 2013)
1.14 (od 2014)
1.276 (od 2015)
1.196 (od 2016)
1.547 (od 2017)
1.805 (od 2018)
1.455 (od 2019)
1.938 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaroń, A.; Żurek, Z.
Oxidation kinetics of crofer 22APU steel in an atmosphere containing SO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Oxidation of Metals
Data wydania: 2012
ISSN: 0030-770X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 1.324
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/