Oxidation of Metals


Wydawca Springer
ISSN 0030-770X
e-ISSN 1573-4889
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
70 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaroń, A.; Żurek, Z.
Oxidation kinetics of crofer 22APU steel in an atmosphere containing SO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Oxidation of Metals
Data wydania: 2012
ISSN: 0030-770X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.324
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/