Angewandte Chemie : International Edition


Wariant tytułu Angewandte Chemie (International Edition)
Wydawca Wiley
ISSN 1433-7851
e-ISSN 1521-3773
Impact Factor dla czasopisma 13.734 (od 2012)
11.336 (od 2013)
11.261 (od 2014)
11.709 (od 2015)
11.994 (od 2016)
12.102 (od 2017)
12.257 (od 2018)
12.959 (od 2019)
15.336 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 45 (od 2012)
200 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Moser, Maximilian; Czekaj, Izabela; López, Núria; Pérez-Ramírez, Javier
The virtue of defects: stable bromine production via catalytic oxidation of hydrogen bromide on titanium oxide
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Angewandte Chemie : International Edition
Data wydania: 2014
ISSN: 1433-7851
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 45
Impact Factor: 11.261
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/