Chimia


Wydawca Schweizerische Chemische Gesellschaft
ISSN 0009-4293
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Czekaj, Izabela; Kacprzak, Katarzyna A.; Mantzaras, John
Methane catalytic combustion on Pd9/γ-Al2O 3 with different degrees of pd oxidation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chimia
Data wydania: 2013
ISSN: 0009-4293
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.091
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Patterson, Bruce D.; Czekaj, Izabela; Gehrig, Regula
Can energetic terahertz pulses initiate surface catalytic reactions on the picosecond time scale?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chimia
Data wydania: 2011
ISSN: 0009-4293
Czekaj, Izabela; Loviat, Francois; Wambach, Jörg; Wokaun, Alexander
Nickel deposition on γ-Al 2O 3: Modelling metal particle behaviour at the support
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chimia
Data wydania: 2009
ISSN: 0009-4293
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/