Analityka : nauka i praktyka


Wydawca Wydawnictwo MALAMUT
ISSN 1509-4650
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2013)
4 (od 2015)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kucharczyk, Aleksandra; Grochowalski, Adam
Formaldehyd jako ważne zanieczyszczenie powietrza – zagrożenia i źródła emisji formaldehydu do powietrza zewnętrznego i wewnętrznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analityka : nauka i praktyka
Data wydania: 2016
ISSN: 1509-4650
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Kucharczyk, Aleksandra; Grochowalski, Adam
Oznaczanie formaldehydu w powietrzu wewnętrznym przy użyciu próbników pasywnych typu PUF
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analityka : nauka i praktyka
Data wydania: 2015
ISSN: 1509-4650
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/