Industrial Crops and Products


Wariant tytułu Industrial Crops & Products
Wydawca Elsevier
ISSN 0926-6690
e-ISSN 1872-633X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1102 Agricultural and Biological Sciences: Agronomy and Crop Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Mazur, Karolina; Siwy, Zuzanna S.; Adamczyk, Arkadiusz; Kuciel, Stanisław
Synergistic effect of aramid and basalt fibers on mechanical, thermal and dynamic properties of polylactide hybrid composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2023
ISSN: 1872-633X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 5.9
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bazan, Patrycja; Mazur, Karolina Ewelina; Rybicka, Katarzyna; Kuciel, Stanisław
The influence of organic and inorganic antibacterial additives on the strength and biocidal properties of thermoplastic elastomers (TPO)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2023
ISSN: 1872-633X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 5.9
Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Waste cooking oil as starting resource to produce bio-polyol - analysis of transesteryfication process using gel permeation chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2021
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bazan, Patrycja; Salasińska, Kamila; Kuciel, Stanisław
Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2021
ISSN: 1872-633X
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 6.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, M.; Pinto, J. A.; Salach, K.; Barreiro, M. F.; Prociak, A.
Synthesis of thermal insulating polyurethane foams from lignin and rapeseed based polyols: a comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2020
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 5.645
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leszczyńska, Agnieszka; Stafin, Krzysztof; Pagacz, Joanna; Mičušík, Matej; Omastova, Maria; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan; Borschneck, Daniel; Rose, Jarome; Pielichowski, Krzysztof
The effect of surface modification of microfibrillated cellulose (MFC) by acid chlorides on the structural and thermomechanical properties of biopolyamide 4.10 nanocomposites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2018
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.191
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Cabulis, Ugis; Ryszkowska, Joanna; Leszczyńska, Milena; Uram, Katarzyna; Kirpluks, Mikelis
Effect of bio-polyols with different chemical structures on foaming of polyurethane systems and foam properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2018
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.191
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Malewska, Elżbieta; Kurańska, Maria; Bąk, Szymon; Budny, Paulina
Flexible polyurethane foams synthesized with palm oil-based bio-polyols obtained with the use of different oxirane ring opener
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2018
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 4.191
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marcovich, N. E.; Kurańska, M.; Prociak, A.; Malewska, E.; Kulpa, K.
Open cell semi-rigid polyurethane foams synthesized using palm oil-based bio-polyol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2017
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.849
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Cabulis, Ugis; Kirpluks, Mikelis; Ryszkowska, Joanna; Auguścik, Monika
Innovative porous polyurethane-polyisocyanurate foams based on rapeseed oil and modified with expandable graphite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2017
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.849
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
The influence of rapeseed oil-based polyols on the foaming process of rigid polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2016
ISSN: 1872-633X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sienkiewicz, Anna M.; Czub, Piotr
The unique activity of catalyst in the epoxidation of soybean oil and following reaction of epoxidized product with bisphenol A
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2016
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Kirpluks, Mikelis; Cabulis, Ugis
Polyurethane-polyisocyanurate foams modified with hydroxyl derivatives of rapeseed oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2015
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zieleniewska, Milena; Leszczyński, Michał K.; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Szczepkowski, Leonard; Krzyżowska, Małgorzata; Ryszkowska, Joanna
Preparation and characterisation of rigid polyurethane foams using a rapeseed oil-based polyol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2015
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/