Industrial Crops and Products


Wariant tytułu Industrial Crops & Products
Wydawca Elsevier
ISSN 0926-6690
e-ISSN 1872-633X
Impact Factor dla czasopisma 2.468 (od 2012)
3.208 (od 2013)
2.837 (od 2014)
3.449 (od 2015)
3.181 (od 2016)
3.849 (od 2017)
4.191 (od 2018)
4.244 (od 2019)
5.645 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
200 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1102 Agricultural and Biological Sciences: Agronomy and Crop Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 12

Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta
Waste cooking oil as starting resource to produce bio-polyol - analysis of transesteryfication process using gel permeation chromatography
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2021
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 5.645
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bazan, Patrycja; Salasińska, Kamila; Kuciel, Stanisław
Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2021
ISSN: 1872-633X
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 5.645
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, M.; Pinto, J. A.; Salach, K.; Barreiro, M. F.; Prociak, A.
Synthesis of thermal insulating polyurethane foams from lignin and rapeseed based polyols: a comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2020
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 200
Impact Factor: 5.645
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Leszczyńska, Agnieszka; Stafin, Krzysztof; Pagacz, Joanna; Mičušík, Matej; Omastova, Maria; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan; Borschneck, Daniel; Rose, Jarome; Pielichowski, Krzysztof
The effect of surface modification of microfibrillated cellulose (MFC) by acid chlorides on the structural and thermomechanical properties of biopolyamide 4.10 nanocomposites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2018
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.191
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Kurańska, Maria; Cabulis, Ugis; Ryszkowska, Joanna; Leszczyńska, Milena; Uram, Katarzyna; Kirpluks, Mikelis
Effect of bio-polyols with different chemical structures on foaming of polyurethane systems and foam properties
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2018
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.191
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Malewska, Elżbieta; Kurańska, Maria; Bąk, Szymon; Budny, Paulina
Flexible polyurethane foams synthesized with palm oil-based bio-polyols obtained with the use of different oxirane ring opener
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2018
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 4.191
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Marcovich, N. E.; Kurańska, M.; Prociak, A.; Malewska, E.; Kulpa, K.
Open cell semi-rigid polyurethane foams synthesized using palm oil-based bio-polyol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2017
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.849
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Cabulis, Ugis; Kirpluks, Mikelis; Ryszkowska, Joanna; Auguścik, Monika
Innovative porous polyurethane-polyisocyanurate foams based on rapeseed oil and modified with expandable graphite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2017
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.849
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
The influence of rapeseed oil-based polyols on the foaming process of rigid polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2016
ISSN: 1872-633X
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sienkiewicz, Anna M.; Czub, Piotr
The unique activity of catalyst in the epoxidation of soybean oil and following reaction of epoxidized product with bisphenol A
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2016
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Kirpluks, Mikelis; Cabulis, Ugis
Polyurethane-polyisocyanurate foams modified with hydroxyl derivatives of rapeseed oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2015
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Zieleniewska, Milena; Leszczyński, Michał K.; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Szczepkowski, Leonard; Krzyżowska, Małgorzata; Ryszkowska, Joanna
Preparation and characterisation of rigid polyurethane foams using a rapeseed oil-based polyol
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Industrial Crops and Products
Data wydania: 2015
ISSN: 0926-6690
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 40
Impact Factor: 3.449
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/