Journal of Renewable Materials


Wydawca Scrivener Publishing
ISSN 2164-6325
e-ISSN 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
A (od 2016)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
20 (od 2016)
40 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 2301 Environmental Science: Environmental Science (miscellaneous)
2501 Materials Science: Materials Science (miscellaneous)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Szefer, Ewa; Leszczyńska, Agnieszka; Hebda, Edyta; Pielichowski, Krzysztof
The application of cellulose nanocrystals modified with succinic anhydride under the microwave irradiation for preparation of polylactic acid nanocomposites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.115
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, S.; Mosiewicki, M. A.; Kurańska, M.; Aranguren, M. I.; Prociak, A.
Polyurethane composites synthesized using natural oil-based polyols and sisal fibers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2018
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.427
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tyliszczak, Bożena; Drabczyk, Anna; Kudłacik, Sonia; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Beetosan (R) - based hydrogels modified with natural substances
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2017
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.986
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pluta, Klaudia; Malina, Dagmara; Tyliszczak, Bożena
Studies on bone-derived calcium phosphate materials
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2017
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.986
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kirpluks, M.; Cabulis, U.; Ivdre, A.; Kuranska, M.; Zieleniewska, M.; Auguscik, M.
Mechanical and thermal properties of high-density rigid polyurethane foams from renewable resources
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2016
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bednarz, Szczepan; Wesołowska, Angelika; Trątnowiecka, Magdalena; Bogdał, Dariusz
Polymers from biobased-monomers: macroporous itaconic xerogels prepared in deep eutectic solvents
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2016
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Malewska, Elżbieta; Bąk, Szymon
Influence of isocyanate index on selected properties of flexible polyurethane foams modified with various bio-components
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2016
ISSN: 2164-6341
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
Flexible polyurethane foams modified with new bio-polyol based on rapeseed oil
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Renewable Materials
Data wydania: 2015
ISSN: 2164-6325
Lista MNiSW/MEiN: nie
Impact Factor: 1.263
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/