Journal of Polish Safety and Reliability Association : Summer Safety and Reliability Seminars


Wydawca Gdynia Maritime University
ISSN 2084-5316
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
9 (od 2015)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 9
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje w tym tytule: 1

Tchórzewska-Cieślak, Barbara; Pietrucha-Urbanik, Katarzyna; Bajer, Jarosław
Crisis situation management issues in urban areas water supply
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Polish Safety and Reliability Association : Summer Safety and Reliability Seminars
Data wydania: 2015
ISSN: 2084-5316
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/