Environmental Chemistry Letters


Wydawca Springer
ISSN 1610-3653
e-ISSN 1610-3661
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pulit-Prociak, Jolanta; Stokłosa, Katarzyna; Banach, Marcin
Nanosilver products and toxicity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Environmental Chemistry Letters
Data wydania: 2015
ISSN: 1610-3653
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.918
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/