Open Chemistry


Wydawca De Gruyter Open
e-ISSN 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN B (od 2015)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 14 (od 2015)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 14
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
2505 Materials Science: Materials Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Ciesielska, Aleksandra; Ciesielski, Wojciech; Kołoczek, Henryk; Kulawik, Damian; Kończyk, Joanna; Oszczęda, Zdzislaw; Tomasik, Piotr
Structure and some physicochemical and functional properties of water treated under ammonia with low-temperature low-pressure glow plasma of low frequency
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2020
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.554
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Żukowski, Witold; Migas, Przemysław; Gwadera, Monika; Larwa, Barbara; Kandefer, Stanisław
A numerical analysis of heat transfer in a cross-current heat exchanger with controlled and newly designed air flows
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Impact Factor: 1.512
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Saeid, Agnieszka
Properties of the filtrate from treatment of pig manure by filtration method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2017
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Impact Factor: 1.425
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
Silver nanoparticles – a material of the future…?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Impact Factor: 1.027
Gorazda, Katarzyna; Tarko, Barbara; Wzorek, Zbigniew; Nowak, Anna K.; Kulczycka, Joanna; Henclik, Anna
Characteristic of wet method of phosphorus recovery from polish sewage sludge ash with
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Impact Factor: 1.027
Makara, Agnieszka; Kowalski, Zygmunt; Saeid, Agnieszka
Treatment of wastewater from production of meat-bone meal
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Chmielowiec-Korzeniowska, Anna; Tymczyna, Leszek; Dobrowolska, Magdalena; Banach, Marcin; Nowakowicz-Dębek, Bożena; Bryl, Monika; Drabik, Agata; Tymczyna-Sobotka, Monika; Kolejko, Marcin
Silver (Ag) in tissues and eggshells, biochemical parameters and oxidative stress in chickens
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Open Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 2391-5420
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 14
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/