Vademecum Inżyniera : budownictwo mostowe


Wariant tytułu Vademecum Inżyniera Budownictwo Mostowe
Wydawca Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
ISSN 2299-5919
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Gwoździewicz, P.; Karaś, B.; Czajkowski, D.
Sprężanie konstrukcji – rozwiązania nowe i najnowsze
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vademecum Inżyniera : budownictwo mostowe
Data wydania: 2013
ISSN: 2299-5919
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/