SÖFW-Journal


Wariant tytułu Seifen Öle Fette Wachse-Journal
ISSN 0942-7694
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Sikora, Elżbieta; Olszańska, Marta; Ogonowski, Jan
Application of supercritical marigold and chamomile CO2-extracts in shampoos
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: SÖFW-Journal
Data wydania: 2015
ISSN: 0942-7694
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/